Srđan Srdić

Proveo sam januar u Kući. Uglavnom sam pisao. Dešavalo mi se da po nekoliko dana ne izađem iz Kuće. Čoveku se obično ne dešavaju takve stvari. Kada je u Kući tiho, čuje se zvuk iz Jame. Huk iz Jame. Davor kaže kako postoji čudovište tamo, dole. Prolazile su nedelje i padala je kiša. Nisam bio u Helsinkiju, ali rekao bih da je slično. Nisam morao da se brijem. Nisam morao ništa. Obično nije tako. Jedne noći sam se vraćao odnekud, a Kuća je bila u magli. Stvari menjaju oblike i to je tako. Pisao sam. Tekst se menjao. Davor se zabrinuo, mislio je da sam umro. Iva je znala da nisam. Iva zna sve, ona je najbolja domaćica u celom Meksiku. Napisao sam knjigu u Kući. Neki kažu da je dobra. Upoznao sam ljude koji su bili dobri.

Čoveku se obično ne dešavaju takve stvari.