Pazin / Istra

Prvi puta se spominje 7.VI.983. u ispravi cara Otona II. kao „Castrum Pisinum“.

Pazin (tal. Pisino, njem. Mitterburg) je grad u središnjoj Istri nad krškim ponorom Jame (Pazinska jama), u koji ponire Pazinčica. Središte je gospodarskog, kulturnog, obrazovnog i sportskog života središnje Istre, sjedište Istarske županije (skupštine, stručnih službi i nekih upravnih odjela). Iako se razvio oko feudalnog kaštela, koji se smjestio na zaštićenom položaju, u XIX. i XX. st. postaje raskrižje cestovnih puteva (križanje ceste Pula- Rijeka s lokalnim cestama prema Poreču, Buzetu, Labinu i Žminju), a prometna mu važnost raste naročito gradnjom željezničke pruge Pula – Divača 1876.

Prvi puta se spominje 7.VI.983. u ispravi cara Otona II. kao „Castrum Pisinum“. Naselje postoji od IX. st., možda i ranije, iako nema tragova prapovijestne i antičke naseljenosti.

Pazinčica ili Pazinski potok, stalni vodotok istarske najduže ponornice, koja svoje vode dobiva sa vodonosnog, blago položenog i izduženog porječja s flišnim naslagama. Izvire u zaleđu Boruta i ima nekoliko stalnih bočnih pritoka (Brestovica, Toplica, Lipa, Rakov potok i Frnežar) te niz povremenih bujičnih pritoka, a sve te vode završavaju u ponoru Pazinske jame.
Pazinska jama, ponor Pazinčice, nalazi se u Pazinu i zaštićena je i proglašena važnim krajolikom. Otvor Pazinskog ponora nalazi se ispod 198 m visoke vertikalne stijene na kojoj su kuće grada Pazina, na kraju nekoliko stotina dugog i duboko urezanog kanjona Pazinčice.

Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. Str.573-577

Istra

Istra je najveći hrvatski poluotok, smještena na krajnjem sjeverozapadu Jadrana. Istra je oduvijek bila riznica raznolikosti, jedinstveno područje u kojem se skladno sastaju bogata zelena polja, plodna unutrašnjost i duga, slikovita obala s brojnim otočićima i uvalama. Zbog svog prirodnog položaja ovo je područje izuzetno dostupno iz svih europskih pravaca, a blaga mediteranska klima posjetitelje poziva tijekom cijele godine. Niti jedno mjesto na svijetu neće Vam ponuditi toliko toga odjednom. Burna prošlost i razni osvajači su u Istri ostavili svoj trag i danas poznatu kulturnu baštinu, a radišan i strpljiv istarski čovjek svemu je dao još veće i važnije značenje.

Tekst preuzet sa: www.istria24.com