Kako je Igor osvojio Gračišće?

Tijekom svog boravka u Istri Igor je odlučio osvojiti Gračišće. Ali u tom naumu nije uspio iz veoma jednostavnog razloga. Gračišće je osvojilo njega.