Slađan je stigao doma

Kako je mogao stići doma, kada je stigao u Pazin?! Jednostavno. Hiža je dom pisaca bar na neko kraće vrijeme. A kad je još, ono što prvo ugledate prilikom ulaska u Hižu knjiga koju je prevela vaša supruga? E pa kako reći da nisi stigao doma?!