Obveze gosta

Iako riječ obveza ne djeluje stimulativno i može imati negativnu konotaciju, od gosta Kuće se ipak nešto očekuje. Obveze gosta, kao korisnika stipendijskog boravka, jesu:

– izvješće o boravku u Kući za pisce, odnosno dojmovi
– članak o boravku u Kući za pisce u tiražnom časopisu
– knjiga s autogramom (u svrhu formiranja Biblioteke Kuće – Hiže)
– ako je gost napisao tekst, dovršio započeti tekst ili uredio tekst tijekom boravka u Kući za pisce, na objavljenoj publikaciji to mora biti navedeno.

Da navedene obveze i nisu tako zahtjevne potvrđuju autori koji su do sada koristili Kuću.