Oljin lapsus

Olja je svoj boravak u Pazinu najavila kao boravak u Kući za Ptice. 🙂