Prijava za rezidencijalni boravak u Kući za pisce (2019.)

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za rezidencijalni boravak u Kući za pisce za 2019. godinu.

Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac te isti poslati na mail kucazapisce@gmail.com do 20. travnja 2018. godine. Programsko vijeće će vrednovati pristigle prijave te donijeti odluku koji će autori/autorice biti pozvani na rezidencijalni boravak u Kući za pisce.

Prijavnica za rezidencijalni boravak u Kući za pisce