Programsko vijeće i upravni odbor

O radu i funkcioniranju Kuće za pisce brinu se Programsko vijeće i Upravni odbor. Posebno veseli činjenica da su knjižničari aktivno uključeni u rad Kuće. Ključne funkcije obnašaju Neven Ušumović – predsjednik Programskog vijeća, a ujedno i ravnatelj Gradske knjižnice Umag te Iva Ciceran – predsjednica Upravnog odbora, a ujedno i ravnateljica Gradske knjižnice Pazin.

Po prijedlogu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije – Regione Istriana 19. srpnja 2010. godine RJEŠENJEM župana Istarske županije – Regione Istriana imenovani su članovi Programskog vijeća za realizaciju projekta “Kuće za pisce – Hiže od besid”:

1. Neven Ušumović, predsjednik
2. Martin Čotar, zamjenik predsjednika
3. Carla Rotta, članica
4. Nenad Popović, član
5. Sniježana Matejčić, članica
6. Miroslav Sinčić, član
7. Zdenka Višković Vukić, članica
8. Ines Kovačić Drndić, članica
9. Branko Vasiljević, član
10. Sonja Matijašić, članica
11. Davor Šišović, član

Programsko vijeće je zajedničko tijelo Istarske županije – Regione Istriana i Grada Pazina koje se osniva radi provođenja programa i projekta “Kuće za pisce – Hiže od besid”.

Predsjednika i 5 (pet) članova Programskog vijeća u ime Istarske županije – Regione Istriana predlaže Upravni odjel za kulturu, dok zamjenika predsjednika i 4 (četiri) člana predlaže Gradonačelnik Grada Pazina. Mandat članova Programskog vijeća traje 4 (četiri) godine.

Programsko vijeće predlaže godišnji Program rada i Financijski plan, vodi brigu o redovnoj komunikaciji Upravnog odbora i Upravitelja Kuće za pisce s izvoditeljima programa i evaluira izvršenje godišnjeg Programa rada i Financijskog plana.

RJEŠENJEM gradonačelnika Grada Pazina 14. srpnja 2010. imenovani su članovi Upravnog odbora projekta „Kuće za pisce – Hiže od besid”:

1. Iva Ciceran, predsjednica
2. Eda Griparić, zamjenica predsjednice
3. Boris Demark, član

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Upravni odbor “Kuće za pisce – Hiže od besid” omogućuje i skrbi o svakodnevnom funkcioniranju objekta u kojem se realizira projekt, izvršava doneseni godišnji Program rada i Financijski plan, sudjeluje u dovođenju programa u Kuću za pisce te u komunikaciji sa potencijalnim izvoditeljima programa.